I skrivende stund har NFF en stillingssøknad ute på sin hjemmeside. De ser etter en person som skal være fagansvarlig i Futsal. Dette er forhåpentligvis starten på en større satsing fra NFF sin side, noe som har vært ønsket veldig lenge fra futsalmiljøet. Nå gjør NFF et nytt grep med denne stillingen som har en bred arbeidsbeskrivelse. 

Det er mye denne personene må koordinere innenfor futsalutviklingen innad i Norge. Stillingen er 100 % og er i første omgang satt til et treårig prosjekt, men jeg vil tro at det fort kan forlenges hvis dette blir en suksess. Søknadsfrist for denne stillingen er 10. august. For å lese mer om kvalifikasjonene til jobben og en nøyere beskrivelse av arbeidsoppgaver og slikt kan du gå inn på linken i bunnen av artikkelen. 

Dette virker som en veldig fin start på en satsing, og vi mener det har potensialet til å lykkes. Vi håper virkelig at det er rett person som blir anstatt – at det er en person som virkelig brenner for futsalen og som vil gjøre alt for å lykkes!

Vi i Futsalmagasinet ønsker som skrevet før å ha et samarbeid med dere i futsalmiljøet og har sendt ut noen spørsmål om hva dere tenker om disse rollene. 

KFUM Futsal

Den første vi spurte var Morten Wermåker og Lars Røttingsnes fra KFUM Futsal. Her er deres svar.

 1. Er dette rett grep fra NFF sin side for å få Norsk futsal opp og frem?
  Ja, det tror vi det er. Sverige hadde vel stor suksess med å fremme og heve futsalen ved en lignende ansettelse. Det kommer selvfølgelig an på gjennomførelse, hvem man ansetter osv, men i første omgang er vi veldig positive til dette.
 2. Tror du at dette kommer til å gi noen store fordeler eller ulemper i nær fremtid?
  Vanskelig å si hvor fort det kan ha en effekt. Forhåpentligvis vil det heve både nivået og oppmerksomheten rundt futsal, i hvert fall over tid.
 3. Hvordan mener du at det skal legges til rette slik at denne stillingen kan få best mulige arbeidsforhold?
  Ingen mening
 4. Tror du det er mulig å få til et samarbeid mellom fotball og futsal hvor begge parter kommer styrket ut? Og i tilfelle, er dette måten å gjøre det på?
  Absolutt. Futsal kan være en viktig utviklingsplatform for fotballspillere, og jo mer positive fotballklubber blir til futsal jo flere vil spille futsal i landet. Vet ikke nok om stillingen til å si noe om hvordan det vil påvirke samarbeidet mellom futsal og fotball.
 5. Er det noe du savner i arbeidsoppgavene?
  Nei, ikke noe vi kommer på umiddelbart

FC Hulløy Bodø

Vi hørte også med styrelederen i FC Hulløy Bodø Arne Skoglund. Her er det han svarte:

 1. Er dette riktig grep fra NFF sin side for å få Norsk Futsal opp og frem?
  Det er selvsagt veldig gledelig at en slik stilling kommer på plass. Lars som styrer dette i dag hos NFF, gjør sitt beste for å løse de oppgaver som går på Eliteserie Futsal og Kvalik til Eliteserie, men har bokstavelig talt for mange baller i luften. Han har mange andre oppgaver i sin stilling som først og fremst omhandler fotball og dermed er det en bremsekloss for utvikling for Futsal. Nå får man en stilling som kun skal omhandle produktet futsal og det er på høy tid at det skjer. Så vil tiden vise om den satsningen som forbundet uttrykker skal skje, ikke kun blir tomme ord. Det er nok av ting å ta tak i fra første dag og man er veldig avhengig å treffe i valget av person som blir ansatt. Stor arbeidskapasitet og evne til å tenke utvikling der fokuset på å løfte økonomi og bygge sterkere organisasjoner bør være hovedfokuset i en slik jobb.

  Alle futsalklubber er helt avhengig å bygge klubber med aldersbestemme lag, der også det er et sterkere fokus på å få en Toppserie i futsal for kvinner og ikke minst et damelandslag. 

  Så svaret er, ja dette er riktig grep og en ny start for futsalen som har hatt en nedgang på antall seniorlag og økning på aldersbestemte lag. Det må bli en økning på begge områder fremover. 

  250 000 kr i tilskudd får hver av de 14 svenske Eliteserielagene og 50 000 kr til hver av de 10 Eliteserieklubbene i Norge, da skjønner man at man har en vei å gå. 

  Aldersbestemte landslag må på plass og så må snart de involverte forstå at vi ikke kan ha en assistent på a- landslaget som kombinerer klubb og landslag. Det er en umulig line og balansere, spesielt når vi har en landslagssjef som ikke bor i Norge og ikke er på kamper for å observere spillere selv. Vi hadde utfordring med Esten og dobbeltrolle og det skjedde dessverre igjen. Slike ting vil være viktig for ny ansvarlig å følge opp.
 2. Tror du at det kommer til å gi noen store fordeler eller ulemper i nær fremtid?
  Jeg kan ikke forstå at det kan bli noen ulemper. Det eneste som kan påvirke negativt er valg av person som blir ansatt. Det burde kunne gi noen effekter ganske raskt, men først må man få på plass en strategi for Futsal og jobben som skal gjøres. 
 3. Hvordan mener du at det skal legges til rette slik at denne stillingen kan få best mulige arbeidsforhold?
  Kontakten med klubbene vil være viktig, kunnskapen er i klubbene og vi vet at det å skape engasjement i klubbene og bidra til å løfte organisasjoner gir synergieffekter i lokalmiljøet. Jeg tror det er fornuftig å se nærmere på hvordan Svenskene har lykkes så langt. Mye lærdom kan hentes fra den modellen Sverige har laget. Det handler om å selge inn et produkt som sponsorer og media sentralt tror på. Sverige har en økning på tv kamper fra 15 til 25 kamper på et år og det er fordi de blant annet har fått en sterk organisasjon som serieforeningen for Fotball i ryggen som bidrar til å løfte Futsalen. 
 4. Tror du det er mulig å få til et samarbeid mellom fotball og futsal hvor begge parter kommer styrket ut? Og i tilfelle, er dette måten å gjøre det på?
  Samarbeid mellom futsal og fotball er en nøkkelfaktor. Når man benytter futsal i talentutvikling bidrar det med egenskaper som du som spiller drar nytte av i fotball, da er det viktig å få fotballklubber til å forstå at futsal er et fantastisk verktøy for utvikling. Når fotballklubber implementerer futsal som en del av sin aktivitet og vi styrker samarbeid på tvers av klubber, bærer dette frukter både for fotball og futsal. Det er dette mye av vårt prosjekt “futsal for alle” handler om. Prosjektet består av at vi drar ut å besøker 45 klubber i løpet av 2 år, deler ut futsalballer og utstyr for totalt 225 000 kr og holder kurs for trenere og aktivitet for rundt 2000 unger totalt. Når unger, trenere og foreldre ser at dette er veldig bra vil det en økning av aktivitet og ikke minst kunnskap. 
 5. Er det noe du savner i arbeidsbeskrivelsen?
  Jeg har ikke finstudert arbeidsoppgavene, men veien blir til mens man går og alt er forhåpentligvis ikke skrevet i stein. 

  Jeg forventer at man klarer å endre ting underveis som man ser kan forbedre jobben. Det bør være en som har passion for faget og jobben og da må man se muligheter og ikke telle antall timer jobb. 

  Jeg håper bare dette skal bidra til et løft på mange fronter. Futsal passer perfekt for Norge med det klimaet vi har, bygder med få folk og lange avstander i store deler av landet. Da er det greit med et spill med færre personer som i tillegg kan løfte hele fotball Norge og ikke minst futsalen. Jeg har mange ganger vært ute å trent på en hard kunstgressbane i januar/februar, med motvind og sludd og 5-10 cm snø som legger seg på matta. Da blir utbyttet atskillig større av å komme innendørs i en hall med 20 grader, en perfekt flate og en ball som ikke spretter vegg i mellom. Det er ikke mye moro når halve treninger går till å fange en filtball, kontra en futsalball som gi mye mer touch. Det å slå pasninger i 5-10 cm snø og vind, der ting er på lykke å fromme hvor ballen havner, kan man spørre seg om utbyttet etter en slik økt, foruten at det er friskt å komme seg ut.

Jon Terje Lian

Jeg har også tatt kontakt med en som har vært futsalentusiast og som har fulgt spansk futsal fra både tribunen og gjennom jobben som importør av Kelme, Jon Terje Lian. Han svarte følgende.

 1. Er dette rett grep fra NFF sin side for å få Norsk futsal opp og frem?
  Jeg tror ikke dette er rett grep. Fordi NFF må bestemme seg for at dette er to forskjellige sporter og deretter lage en satsing som ivaretar begge sporter. Forklaring: For at futsal skal bli mer attraktivt må NFF bestemme seg sentralt for at fotball og futsal er to forskjellige idretter. Med det mener jeg at futsaltreninger fra 13 til 14 års alder er et supplement til fotballen som vil gjøre yngre fotballspillere bedre. Denne futsaltreningen vår utføres av trenere som kan futsal. Når spillerne blir 16-18 år bør de selv velge retning – enten fotball eller futsal. Jeg mener altså at norske klubber bør innføre futsal parallelt med fotballen og ikke se på disse som konkurrenter. I dag blir det meste av futsalen drevet av kompisgjenger noe som medfører dårlig rekruttering og en dårlig kontinuitet på trening og miljø. Her må klubbene ta ansvar i forhold til en bedre organisering av treninger og rekruttering.

  En utfordring er selvfølgelig hallplass. Men i dag leier lag haller til bedrifter. Disse tidene bør prioriteres futsal.
 2. Tror du at dette kommer til å gi noen store fordeler eller ulemper i nær fremtid?
  Nei. Jeg har lite tro på at denne stillingen medfører noe nytt. NFF må gjøre et prinsippielt valg i hvilken retning de ønsker å gå.
 3. Hvordan mener du at det skal legges til rette slik at denne stillingen kan få best mulige arbeidsforhold?
  Litt det samme som jeg svarte på nr. 2. Så lenge det ikke er tatt et retningsvalg vil det bli vanskelig å få til noe som tar futsalen til et bedre nivå.
 4. Tror du det er mulig å få til et samarbeid mellom fotball og futsal hvor begge parter kommer styrket ut? Og i tilfelle, er dette måten å gjøre det på?
  Ja, det er mulig, men igjen: NFF må ta et veivalg.
 5. Er det noe du savner i arbeidsoppgavene?
  Arbeidsoppgavene er ok. Det burde vært definert en klar målsetning for hva en ønsker med futsalen.

Sjarmtrollan

Vi har også hørt med Sjarmtrollan IL v/ Simen Johansen. Dette er hva han svarte oss.

 1. Er dette rett grep fra NFF sin side for å få Norsk futsal opp og frem?
  Bakgrunnen til stillingen du henviser til er etter et initiativ fra futsalmiljøet mot forbundstinget i 2019. Om du går inn i tingheftet finner du forbundsstyrets innstilling til forslagene som har ført til denne stillingen. De som talte futsalens sak under forbundstinget mener jeg skal ha mye av æren for at denne stillingen i det hele tatt er reell. Det finnes også video fra forbundstinget hvor du kan se innspill og drøfting rundt denne saken. 

  Sjarmtrollan IL støtter dette tiltaket 100%. At en person med mandat til å ha det overordnede ansvaret for futsal i Norge tror vi kan bidra til å tilrettelegge for økt futsalaktivitet i topp, bredde og øke aktivitet i regioner hvor det til nå ikke er spesielt mye aktivitet. Spesielt aldersbestemt futsal blir viktig i årene som kommer.  Når det er sagt så er dette alene ikke et tiltak som vil løfte norsk futsal opp i Europatoppen innen futsalaktivitet, men vi mener det er et steg i riktig retning. 
 2. Tror du at dette kommer til å gi noen store fordeler eller ulemper i nær fremtid?
  Fordelen er helt klart at noen kan ha det overordnede ansvaret for all futsalaktivitet som foregår, samt at vi håper at denne personen får tilgang på NFFs ressursbank til å bygge opp under idrettsaktiviteten. Det hjelper svært lite å ha et ansvar dersom en ikke har adgang til verktøyene som kreves for å tilrettelegge, skape intensiv og øke futsalaktiviteten. Det er ikke på denne personen all aktivitet står og faller på – det er fortsatt et arbeid som må gjøres på forbunds-, krets- og klubbnivå for å øke aktiviteten. Alle må dra i samme retning dersom vi skal lykkes. Det denne personen kan bidra med er å få alle aktiviteter til å ha en rød tråd og samkjøre disse slik at en kan gevinstrealisere med nivådifferensiert idrettsaktivitet, tilgang på kompetansehevende tiltak til de som ønsker det osv.
 3. Hvordan mener du at det skal legges til rette slik at denne stillingen kan få best mulige arbeidsforhold?
  Et spørsmål med mange potensielle svar, men det kan enklest svares på ved at personen får et tydelig mandat med beskrivelse omkring hva denne personen har beslutningsmyndighet ovenfor. Videre må denne personen ikke bli en satellitt på Ullevål, men inkluderes i de prosesser som er aktuell for futsal, samt at personen må få tilgang til ressursene som er tilgjengelig- eksempelvis markedsavdelingen osv. Eksempelvis har vi flere ganger hørt om skrekkeksempler hvor sponsorer har ønsket å sponse eliteserien men blitt tilbudt en annen “pakke”  av NFF fordi det ikke eksisterer noen futsalpakke. Slike ting er kontraproduktivt og må justeres i fremtiden. 
 4. Tror du det er mulig å få til et samarbeid mellom fotball og futsal hvor begge parter kommer styrket ut? Og i tilfelle, er dette måten å gjøre det på?
  Slik spørsmålet er formulert kan en tolke det som om det er denne personen som skal gjøre sånn at en lykkes med at fotball og futsal kommer styrket ut i fremtiden. Den største feilen vi gjør I NFF er at vi setter futsal og fotball opp mot hverandre, men det er ingen motsetninger mellom idrettene – fotball og futsal er fotballaktivitet, og det er langt flere likheter og potensielle synergier enn ulikheter. Dette er det første vi er nødt til å forstå i hele fotballfamilien.

  Det er ikke denne personen alene som skal gjøre dette arbeidet, det er det alle i fotballfamilien et ansvar for. Vi ser for oss at denne personen i større grad skal bidra til å øke forståelsen for at en på ulike nivå kan bruke futsal som eksempelvis et skoleringsverktøy for fotballspillere, og at idrettsutøverne selv må få lov til å bestemme hvorvidt de skal spesialisere seg i futsal eller fotball. Det foreligger mange myter omkring futsal I Norge, og for å endre den generelle misforståelsen omkring futsal tar tid – og skal en lykkes med å se den potensielle gevinsten som ligger I futsal for fotball, og motsatt, må en ha en klar strategi for hvordan en skal gå frem og hvorfor vi gjør dette. Dette er ikke definert klart nok pr dags dato. 
 5. Er det noe du savner i arbeidsoppgavene?
  Hva de faktiske arbeidsoppgavene blir er ennå noe ukjent for meg. Utlysningen er i seg selv grei nok. Om en leser forarbeidet for tingforslaget ser en hva futsalmiljøet etterlyser – det er dette behovet denne personen må ta for seg i første omgang.

Vi i Futsalmagasinet vil takke alle dere som har svart! Det er dere som gjør det mulig for oss å drive – og det kommer ikke til å bli mindre viktig med deres kommentarer fremover!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here