Foto: Norges Fotballforbund

Nå er Eliteserien i gang, men før den ble sparket i gang hadde vi i Futsalmagasinet en fin dialog med dommerne i årets eliteserie. Det er nemlig ikke bare klubbene som jobber for å forberede seg til en ny sesongen i Eliteserien. Vi stilte dommergruppen noen spørsmål i forkant av seriestarten og du kan lese svarene under:

12 dommere i toppdivisjonen

Hvor mange dommere er dere i Eliteserien?

Per i dag er vi 12 dommere. Dette antallet kan variere sesong til sesong for å kunne tilby de som er der best mulig matching ut i fra de rammene som er gjeldende.”

Har dere noe samarbeid med dommere i andre divisjoner?

“Vi har ikke samarbeid med dommere i andre divisjoner, men vi har utvesklingssamarbeid med andre land. Det innebærer at en av våre dommere reiser dit og dømmer kamper eller er med på samlinger, og så sender de en dommer som får komme til Norge å dømme her. Vi har nok hatt tettest samarbeid med Sverige, men de siste årene har norske futsaldommere også vært både i Finland og Malta.”

Hva kreves for å dømme på øverste nivå i Norge?

“Dommeryrket har til en viss grad elementet av konkurranse på lik linje med det å være spiller – de beste utøverne til enhver tid får praktisere på det høyeste nivået. Det som kreves for å dømme på øverste nivå er først og fremst erfaring fra dommeryrket og en interesse for å satse videre på futsal. Det er gjerne slik at dommere fra utefotballen etter hvert får øynene opp for futsal. Er man god nok så blir man etter hvert lagt merke til, og da kommer også mulighetene for å dømme på et høyere nivå. De som dømmer på øverste nivå har dømt futsal i flere år og utmerket seg gjennom gode prestasjoner. “

Hvor mange dommere er det per kamp?

“Vanligvis er det fire dommere i dommerteamet til futsalkamper. Første- og andredommer har posisjoner på banen, tredjedommer befinner seg ved benkene, og timekeeper har ansvar for tidtaking og protokollføring. Rollen som tredjedommer har imidlertid blitt faset ut på det øverste nivået i Norge de seneste årene, slik at det kun har vært tre dommere.”

“Samarbeid er noe av det viktigste”

I og med at dere er flere dommere i en og samme kamp antar jeg at samarbeid er viktig. Er dette noe dere tenker mye over? Er det de samme parene som dømmer sammen, eller får dere nye “partnere” til forskjellige kamper?

“Det er helt klart noe av det viktigste. Vi dømmer ikke i faste par, selv om det er en løsning som praktiseres enkelte andre steder. Men det er klart at det i hovedsak er de samme dommerne som er med fra sesong til sesong, så man lærer seg å kjenne hverandres stiler og dommertyper etter man har dømt en del kamper sammen. Det hjelper helt klart på.”

“Jobber kontinuerlig for å utvikle oss”

Nå nærmer det seg en ny sesong – hvordan jobber dere dommere før og under sesongen? Hvilke fokus har dere hatt og har nå frem mot en ny sesong? *Spørsmål og svar er fra før seriestarten.

“Vi jobber kontinuerlig for å utvikle oss, i takt med utviklingen av idretten som helhet. Før sesongen har vi alltid en samling der vi går igjennom den kommende sesongen. Det inneholder alt fra fysisk test, gjennomgang av regelendringer, nye retningslinjer og fokusområder for året. Dette for å sørge for at alle er godt rustet til å ta fatt på en ny sesong. Vi har også samlinger kontinuerlig gjennom året, både for å gå igjennom det som har skjedd hittil, ta opp spesielle områder vi må fokusere på, og for å sikre at dommerne holder seg til samme standard på dømmingen. Vi har oppfølging av både dommerutvalget i NFF og/eller internasjonale instruktører som blir hentet inn for å heve kvaliteten på norske futsaldommerne.”

Dere ønsker det samme som spillerne, nemlig å alltid forbedre dere. Hvilke tiltak blir gjort for å heve standarden på norske dommere?

“Det går mye i kurs og samlinger. Samtidig analyserer vi klipp og situasjoner underveis i sesongen for å sørge for at tolkningen hos ulike dommere er mer eller mindre konsekvent. Vi har også hatt flere seminarer med internasjonale instruktører (fra FIFA) de seneste årene. Dette er gjerne tidligere dommere som har dømt på det høyeste nivået internasjonalt, og kommer for å dele sine erfaringer og sin kompetanse, noe som er en veldig viktig kilde til inspirasjon.”

Hvorfor dommer?

Hva er det som gjør at dere ønsker å være dommer. Dere vet at det kommer til å bli klaging nesten uansett hva dere gjør. Hva driver dere til å møte opp for å blåse i fløyta – slik at det kan bli spilt futsal på en så fair måte som mulig?

“Det er klart at det å være dommer til tider er en utakknemlig jobb. Samtidig byr det på fantastiske muligheter til å være en del av idrettsmiljøet. Dommermiljøet er også svært unikt og byr på gode muligheter til både reise, trening og sosialt samvær. Vi som dømmer futsal gjør nok det utelukkende fordi vi synes det er fantastisk kult, og fordi futsal er en idrett vi har stor tro på skal utvikle seg fremover. Vi krysser derfor fingrene for at utviklingen av norsk futsal vil akselerere i takt med den internasjonale trenden de kommende årene.”

Foto: Norges Fotballforbund

Imponerende jobb!

Vi i Futsalmagasinet må virkelig takke dommerne! De gjør en utrolig viktig jobb uten å få noe særlig ros for jobben som legges ned. Uten dommerne er det vanskelig å se for seg at det kunne gått rundt. Vi må også takke enormt for at dere svarte på spørsmålene og jobber for å utvikle idretten.

Vi ønsker også å gi en spesiell takk en av dommerne, nemlig til Dag Erik Tangvik, som kom på ideen å intervjue dommerne.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here